• صفحه اصلی
  • » نامه همسر مهدی کروبی به عسگراولادی: به جای تهمت زنی، زمینه مناظره معترضان 88 را فرا...

» حصر رهبران جنبش سبز

نامه همسر مهدی کروبی به عسگراولادی: به جای تهمت زنی، زمینه مناظره معترضان 88 را فراهم کنید تا مردم قضاوت کنند

آیا رسم مردانگی است هنگامیکه که قلم و قدرت دفاع از این دو عزیز سلب شده، در محکمه ی مجازی تان آنان را محاکمه و با فرض مجرمانه بودن حکم به مجازات آنان دهید و بعد از تحمل ۳۰ ماه حبس غیر قانونی برای خروج از دایره مجازات، آنان را دعوت به توبه کنید؟ جنابعالی نیک می دانید که اگر این روحانی آزاده امروز حق سخن گفتن و دفاع داشته باشد، چه پاسخی به دعوت شما می دهد.

کوچه اختر و عطر نرگس

شعری از مهدی برهمندپور برای عزیزان در حصر عطر نرگس کاش کوچه اختر بارون بزنه گلای یاس لب ایوون بزنه بوی بارون برسه تو اتاقشون عطر یاس برسه به مشامشون کوچه اختر همیشه بوی عشق میده مرد کوچه همیشه بوی نون میده اون کوچه تا امروز دو سال حصر شده سر کوچه در آهنی سیاهی […]