• صفحه اصلی
  • » دریابان شمخانی با میرحسین موسوی دیدار نکرده است...

» حصر خانگی میرحسین

دریابان شمخانی با میرحسین موسوی دیدار نکرده است

دختران میرحسین موسوی که روز گذشته اجازه دیدار با پدر و مادر خود را پیدا کرده بودند، خبر منتشر شده را با پدر و مادر خود در میان گذاشته اند اما میرحسین و خانم رهنورد با تکذیب این دیدار به فرزندان خود گفته اند در صورت تماس، دیدار یا هر اتفاقی قطعا آنها را در جریان قرار خواهند داد.