• صفحه اصلی
  • » خیابان پاستور، بعد از خیابان خورشید، انتهای بن بست اختر‬...

» حصر خانگی میرحسین موسوی

خیابان پاستور، بعد از خیابان خورشید، انتهای بن بست اختر‬

عکس چند روز پیش از شروع حصر خانگی صاحبخانه گرفته شده بود. در روزهایی که اهالی خانه بیش از همیشه احتمال حصر و دوری را می‌دادند/ پنجره های این اتاق تا شهریور سال 91 و پس از ترخیص از بیمارستان بسته بود. طبقه مسکونی خانه در واقع همین طبقه است اما میرحسین و رهنورد به مدت ماهها تنها در طبقه بالای این خانه که حالتی غیر مسکونی داشت اجازه زندگی داشتند.