• صفحه اصلی
  • » حسین فدایی از نامه نگاری تیم احمدی نژاد در سال 88 برای آزادی میرحسین و کروبی خبر می د...

» حسین فدایی

حسین فدایی از نامه نگاری تیم احمدی نژاد در سال 88 برای آزادی میرحسین و کروبی خبر می دهد!

این ادعا در حالی صورت می گیرد که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در 25 بهمن ماه سال 1389 انجام شده و شخص رییس دولت بارها در گفت و گوی های رسانه ای خود با تکذیب این حصر خانگی گفته بود که آنان در خانه خود هستند و هیچ محدودیتی ندارند!

نماینده تهران: زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان هستند عدالت عمومی را زیر سوال برده اند

افرادی که در حال حاضر به عنوان زندانی سیاسی در زندان به سرمی برند، طرفدار سلطه آمریکا هستند و حقوق و عدالت عمومی را زیر سوال برده اند؛ درحالیکه آرمان ها و اعتقادات زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در مسیری خلاف جهت این اعتقادات حرکت می کرد.

ادعا های حسین فدایی علیه سید حسن خمینی

فدایی ادعا کرده که «حدود یك سال و نیم پیش وقتی كه افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری آماده ورود به عرصه شدند، عده ای به سراغ سید حسن خمینی رفتند تا او را برای اینكار متقاعد كنند و یكی از مشوقین این جریان برای ورود سید حسن به عرصه انتخابات شاید هاشمی و خاتمی بود. اما حسن خمینی در پاسخ به این جریان گفته بود كه من مسئولیتی را می پذیرم كه رییس جمهور پیش او زانو بزند.»