• صفحه اصلی
  • » اعتصاب غذای حسین زرینی، عضو ستاد ايثارگران موسوی...

» حسین زرینی

اعتصاب غذای حسین زرینی، عضو ستاد ايثارگران موسوی

بيشتر اعضاي ستاد ايثارگران مير حسين موسوي را رزمندگان هشت سال جنگ و يا جانبازان تشكيل مي دادند. آنها در اين ستاد سعي داشتند مفهوم عملی ایثارگری در دوران 8 سال جنگ را دوباره در جامعه تحقق بخشند .چرا كه معتقد بودند كه 20 سال پس بعد از پايان جنگ ، تعاریف نگران کننده ای از مفهوم ایثارگر در جامعه رواج پیدا کرده است که باید احیا شود .