• صفحه اصلی
  • » گزارش کلمه از یک نشست انتخاباتی؛ حسینیه جماران سبز شد+ فیلم...

» حسینیه جماران

گزارش کلمه از یک نشست انتخاباتی؛ حسینیه جماران سبز شد+ فیلم

جماران امروز باز سبز سبز بود. شعار سلام بر موسوی و درود بر کروبی، نخست وزیر امام آزاد باید گردد، فضای حسینیه را پر کرده بود. جوانانی که با امید به فردایی روشن تر در یک نشست انتخاباتی شرکت کرده بودند، خواسته های خود را از بارها عنوان کردند و گفتند که “سران در حصر ما آزاد باید گردند”. مراسمی که در پایان با حضور نیروهای امنیتی همراه شد و هفت بازداشتی به همراه داشت.

آن شب صندلی خالی خمینی(ره) شاهد اولین حرمت شکنی محرم 88 بود

جمعیت اندکی که امکان حضور در داخل حسینیه را پیدا کرده بودند در سکوت به سخنان سید محمد خاتمی گوش می دادند که ناگهان درهای حسینیه امام باز شده و جمعیتی حرمت شکن به داخل ریختند و محافظان مجبور به بیرون بردن خاتمی از داخل حسینیه شدند، جمعیتی دیگر از گوشه سالن حیدر گویان فریاد می زد و مبارز می طلبید و همراهانشان که سعی در ورود به سالن داشتند و صندلی خالی امام که نظاره گره تمامی اتفاقات بود و باور نمی کرد حالا که خمینی (ره) نیست چنین خانه او را بی حرمت کنند که ناگهان جمعیت داخل سالن شعار دادند یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن.