• صفحه اصلی
  • » وبلاگ/ ازبله قربان گویان فرصت طلب تا آینده اندیشان حق طلب...

» حسن فاتحی

وبلاگ/ ازبله قربان گویان فرصت طلب تا آینده اندیشان حق طلب

واقعیت این است که گروه فرقان آن زمان که شباهت های زیادی نیز با متحجرین افراطی امروزی ما دارند،شهیدمرتضی مطهری را مانع بزرگی درراه قدرت وتحجروعوام فریبی خویش می دیدند وامروزنیز انگارتاریخ به نوعی دیگر تکرار می شود،متحجرین فرصت طلب مشکلمداربجای اینکه ازگذشته جماعت فرقان عبرت بگیرند درنقابی دیگر هرجنبده آزاداندیش ودین شناسی را ترورشخصیت می نمایند بلکه سهم برتری درقدرت وترویج فضای اختناق داشته باشند.

از وبلاگ ها/ منیت شد بلای خانمانسوز

اگرپلشتیهای هشت سال را نتوان به جلساتی ترمیم کرد، ولی دربرابر آنهمه وزرای سیاسی کار آقای ظریف با آن چهره خندان وآرامشان خوب برآمد، قصیده زیرا تقدیم این مدیرشایسته نظام اسلامی می نمایم.

آیا دولت راستگویان در رفع حصرها دخالت نخواهدکرد؟

البته امکان این هم وجود دارد که جریاناتی بخواهند دولت مردمی را به نفع خود مصادره نموده و با هیاهو و فشار مردم را ازدولت جدا نمایند که دراین صورت نیز انتظارمردم ،شنیدن حقایق اززبان رئیس دولت تدبیر وامید است و وزراء محترم نباید دیدگاه خویش را به عنوان راهبرد دولت به افکارعمومی القاء نمایند.

به منتقدین امروز نگوئید افراطی ،فقط منتقدین دیروز را فتنه‌گر خطاب کنید!

کدام دلسوز معتقد به مبانی جمهوری اسلامی است که نقد ونقادی را خطری برای نظام اسلامی تشخیص دهد ؟ سخن سراین موضوع مهم است که چرا باید درفصلی منتقدین را فتنه گر ،بی بصیرت ،جاسوس ، وابسته به بیگانه، وطن فروش، و……خطاب کنیم ولی حالاکه دولت مردمی سرکار آمده است ،نباید از افراطیون لنین مشرب خواست که امنیت روانی جامعه را به هم نریزند؟

روزه داری حسین شریعتمداری با افترا و تهمت

کسی نیست ازبرادر حسین بپرسد که مومن خدا! هشت سال است امنیت روانی آحادجامعه را با فرضیه دشمنان تخیلی و فرضیه فتنه(با تعریف خاص خود) و رویای طلحه و زبیرتان برهم زدید ،ولی نتیجه آن بجز مرگ اخلاق در بعد عقیدتی و مرگ توان معیشتی مردم دربعد اقتصادی نبوده است ،کسی نیست از برادر حسین شریعتمداری بپرسد که مومن خدا، علیرغم آنکه دراین هشت سال قدرت و ابزار قدرت وهیاهو دستتان بود، مگر توانستید چهره خورشید را ازمردم مخفی نگه دارید تا مردم نتوانند همراه شخصیتهای رکین جامعه اسلامی باشند که حالا دوباره رجزتوطئه وبرنامه اصحاب فتنه سرمی دهید؟

مطالبه جدی مردم؛برکناری مدیران نالایق

مدیران نالایق، انسانهای مشکل داری هستند که نه براساس اصل شایستگی، بلکه براساس بده وبستان تیمی به ناگهان متولی اموری شده اند که هرگز در شرایط رعایت اصل شایسته سالاری توان احراز این پستها را نداشتند.

از وبلاگها/ آقای حداد عادل! دولت شما ملت را دیوانه کرده

باورمن این است که عدالت برادران اصول گرا جای تامل دارد وتحت هیچ شرایطی با عدالت مولایمان امام علی (ع) سازگاری ندارد وگرنه ازیک طرف تهدید وتحدید رقبای مردمی اصلاح طلب که مورد قبول مردم می باشند ،درکارنبود وازطرف دیگر افراط گرایان اینقدر تنگ نظر نبودند که چهره های رکین جامعه اسلامی چون آیت اله..هاشمی رفسنجانی را توصیه به عدم حضورنمایند.

چرا با زورگیران نقابدار ارزشی برخورد نمی شود

اگر حضرت علی (ع) با زورگویان منتسب به قدرت وثروت سخت می گرفتند و با مردم عادی مدارا می نمودند، امروز زورگویان جریانی خاص، امنیت روانی مردم را سلب کرده اند، علنا” تبلیغ خشونت می نمایند، از وحدت تنفر دارند، نانشان در بلواهای سیاسی طبخ می شود، ولی زهی درد وتاسف که نه تنها چنین زورگویان نقابدار که از دین بهره ابزاری می برند، متنبه نمی شوند، بلکه باورهای غلط مدیریتی آنها برجامعه تحویل می شود.

چرا احمد خاتمی از نیکنامی مدیران دفاع مقدس نگران است

مدتی است که برخی شخصیتها من جمله جناب عسگر اولادی احیانا” بادرنظر گرفتن شرایط منطقه ای وداخلی ونیز هزینه های نجومی که بدلیل لجبازیها متوجه ملت گشته است، با طرح دیدگاههای شخصی خود ،درصدد تعدیل فضای التهاب وافراط افتاده اند، همان فضای جهنمی که بامدیریت جریان افراط، آبروی چند دهه نظام اسلامی را به چالش کشانده است. متاسفانه هربار که افرادی درصدد پردازش به گفتمان وحدت، گامهایی ولو بصورت فردی برمی دارند، دوباره همان جریانی که درفصل انتخاب گذشته در مظان عمومی متهم به بی عدالتی در رفتار بودند، با بهره بردن از جایگاه امانتی خویش، هر چه دلشان می خواهد مطرح می نمایند./ آیا ملاک تدین و نجابت از نگاه جناب احمد خاتمی، شامل رویکردهای پر از تملق، فرصت طلبی وهزینه سازی برای ملت واسلام می شود که ایشان با فراموشی سوء مدیریت افرادی، از اینکه برخی از مدیران هشت سال دفاع مقدس با نام نیکی یاد شوند، نگران می شوند؟