• صفحه اصلی
  • » حکم هفت سال زندان برای احسان عبده تبریزی...

» حسن عبده تبریزی

حکم هفت سال زندان برای احسان عبده تبریزی

احسان عبده تبریزی به هفت سال حبس محکوم شد. دو سال از این هفت سال حکم، به خاطر توهین به رهبری، سه سال به خاطر اجتماع و تبانی علیه نظام و دو سال به اتهام رابطه با عوامل خارجی قید شده است.

احسان عبده تبریزی هشتم آبان محاکمه می شود

حسین عبده تبریزی، پدر احسان یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاد دانی بود که در نامه هایی سرگشاده رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.