• صفحه اصلی
  • » روزی که شاه نظام سیاسی ایران را تک حزبی کرد...

» حزب

روزی که شاه نظام سیاسی ایران را تک حزبی کرد

طبق اساسنامه تعیین شده در اولین کنگره این به اصطلاح حزب! اعتقاد به نظام شاهنشاهی، اصول انقلاب شاه و ملت و قانون اساسی به عنوان اهداف حزب رستاخیز اعلام شد و تعیین شد که اعضای حزب، باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و بقیه افراد به عنوان اعضای وابسته حزب هستند و مقر اصلی حزب در تهران است.

شهریاری: دولت احمدی‌نژاد از ابتدا حزب‌ستیز بود

این حزب ستیزی‌ها از دوره نهم ریاست جمهوری شروع و تا کنون ادامه داشته است و خانه احزاب و احزاب فعال هم در توقف این روند نقشی ایفا نکردند.

سودای تک حزبی در ایران محکوم به فناست

ما از یکسو شاهد اسلام طالبانی هستیم و از سوی دیگر شاهد اسلام ربانی که مورد وفاق اندیشمندان و روحانیون شیعه و سنی است. بنابراین تکثر و تکثرگرایی در خود اسلام امری قابل قبول و محترم است که در سیره ی حکومتداری پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه اطهار نیز به وفور این رفتار مشاهده می گردد. سودای تک حزبی در ایران نه تنها محکوم به فناست بلکه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آنرا نمی پذیرد. البته بوده اند افرادی که این سودا را در سر می پرورانده و حتی آنرا در رژیم گذشته بعنوان رستاخیز اعلام کردند اما این سودا و اندیشه را با خود به گور بردند.