• صفحه اصلی
  • » درخواست حزب سبز آلمان براي ازسرگيري رابطه با ايران...

» حزب سبز المان

درخواست حزب سبز آلمان براي ازسرگيري رابطه با ايران

به گزارش پايگاه اينترنتي زود دويچه آلمان، كلاوديا رث ـ رييس حزب سبز آلمان ـ تجديدنظر در رابطه با ايران را خواستار شد.