• صفحه اصلی
  • » انتقاد وزیر کشور از نقاط ضعف طرح حجاب و عفاف...

» حجاب و عفاف

انتقاد وزیر کشور از نقاط ضعف طرح حجاب و عفاف

شاید در عمل به این نتیجه برسیم که باید قانون جامع و مشخص برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین و به مجلس ارائه شود.

آقای جنتی! به علت بی عملی مبلغان دینی جامعه دچار ضعف ایمان شده

تصور کنیم کارمند و دانشجو از بیم کسر حقوق و اخراج و نمره حجاب را رعایت کنند اما نماز نخوانند و روزه نگیرند (چون قابل کنترل بیرونی نیستند) در این صورت می توان جامعه را اسلامی توصیف کرد؟ به بیان دیگر شرط اسلامیت جامعه تنها نماد ها و نمود های بیرونی آن است یا مسلمانی آحاد مردم که به صورت طبیعی در نوع پوشش هم جلوه می کند؟ در این حالت این پرسش برای کسی که وارد استانبول در ترکیه می شود این است که آیا مردمان این سامان نیز از بیم نمره و حقوق پوشش دارند؟

جنتی خطاب به روحانی: قانون حجاب را از جیره خواران خود شروع کنید/ دانشجوی بدحجاب را به دانشگاه راه ندهید

چرا دختران دانشجویی که می خواهند درس بخوانند بعد از ورود به دانشگاه چادر خود را بر می دارند و خراب می شوند، دانشگاه باید مرکز علمی و امن باشد. دانشجو نمره می خواهد و برای نمره هر کاری می کند. اگر حجابش بد بود به دانشگاه راهش ندهید و در نمره او تاثیر بگذارید. این که خرج و زحمتی ندارد از این جا شروع کنید.