• صفحه اصلی
  • » حبیب فرحزادی، دانشجویی دانشگاه تهران، توسط ماموران لباس شخصی ربوده شد...

» حبیب فرحزادی

حبیب فرحزادی، دانشجویی دانشگاه تهران، توسط ماموران لباس شخصی ربوده شد

ماموران که سوار بر یک دستگاه اتومبیل پژو بودند، را با خشونت سوار بر خودرو نموده و بلافاصله محل را ترک نمودند.