• صفحه اصلی
  • » مهدی کروبی در آخرین دیدار با همسرش: نگران معیشت مردم و گرانی‌های افسارگسیخته...

» حبس مهدی کروبی

مهدی کروبی در آخرین دیدار با همسرش: نگران معیشت مردم و گرانی‌های افسارگسیخته

این سومین نوروزی است که پدرم دوران زندان بلامدت اش را در خانه امن وزارت اطلاعات می گذراند. مقامات کشور نه تنها به وعده داده شده مبنی بر ادامه حبس در منزل شخصی اش عمل نکردند بلکه بعد از این همه مدت هنوز او را همچون دیگر زندانیان مستحق چند روز مرخصی نمی دانند تا سال جدید را تحت الحفظ در منزل شخصی اش سپری کند.