• صفحه اصلی
  • » چرا هیچ کس این سوال را از رهبری نمی پرسد...

» حاکمیت یکدست

چرا هیچ کس این سوال را از رهبری نمی پرسد

آیا رهبری از عهده ی انجام وظیفه ی خود برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه برآمده است؟ شکایت به خدا بردن و در لفظ به خیانت متهم کردن و در خفا و علن تهدید کردن و هشدار دادن، هنر نیست. با تعارف نمی توان مملکت را اداره کرد؛ شخص اول مملکت باید بتواند – و بخواهد – به وظیفه ی قانونی خود عمل کند. این معضل لاینحل نظام و اختلافی که در بالاترین سطح نظام ایجاد شده و آنچنان که همگان دیدند به اوج فضاحت و ابتذال هم کشیده شده، آیا بر اساس قانون اساسی جز اقدام رهبری بر اساس قانون اساسی را می طلبد؟ و آیا ناتوانی رهبری از انجام این وظیفه ی خود، و ناکارآمدی ایشان از حل اختلافات بی سابقه ی قوا، جای پرسش و پیگیری ندارد؟