• صفحه اصلی
  • » علی‌محمد حاضری: مجلس پیام انتخابات را درست درک نکرده است...

» حاضری

علی‌محمد حاضری: مجلس پیام انتخابات را درست درک نکرده است

وی درباره نحوه عملکرد برخی نمایندگان مجلس در روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: این نمایندگان به گونه‌ای به گذشته نگاه می‌کردند که گویی انتخاب مردم اشتباه بوده است. آنها معیارهایی را مطرح کردند که حتی خود آقای روحانی فاقد آن معیارها بود. مشکل برخی نمایندگان این بود که رییس‌جمهوری توسط مردم انتخاب شده است که مورد علاقه آنها نیست. اگر قرار بود مردم به مباحث مطرح شده توسط این نمایندگان توجه می‌کردند باید به گزینه دیگری غیر از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دادند.