• صفحه اصلی
  • » محکومیت حادثه تروریستی زاهدان از سوی مجمع روحانیون مبارز...

» حادثه زاهدان

محکومیت حادثه تروریستی زاهدان از سوی مجمع روحانیون مبارز

مجمع روحانیون مبارز بر ضرورت رسیدگی عاجل مسؤولان به ابعاد این فاجعه دردناک و انجام تمهیدات و تدابیر شایسته برای تأمین امنیت در سطح کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان تأکید نمود.