• صفحه اصلی
  • » تدفین پیکر احمد صدر حاج سیدجوادی در قزوین...

» حاج سیدجوادی

تدفین پیکر احمد صدر حاج سیدجوادی در قزوین

در مراسم تشییع پیکر این مبارز ملی مذهبی شخصیت های سیاسی و مذهبی شرکت داشتند. علی شکوری راد، عبدالله نوری، لطف الله میثمی، عمادالدین باقی،ابراهیم یزدی و جمعی از فعالان سیاسی و اعضای نهضت آزادی از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.