• صفحه اصلی
  • » حاتم قادری: ایران در حال از دست دادن فرصت گذار به دموکراسی است...

» حاتم قادری

حاتم قادری: ایران در حال از دست دادن فرصت گذار به دموکراسی است

ما زمانی می‌توانیم از انسجام ملی حرف بزنیم که اقتصاد گردش مناسبی داشته باشد به نحوی که مردم از یک تعادل مناسب اقتصادی برخوردار باشند و این همه اختلاف طبقاتی در جامعه وجود نداشته باشد. همچنین از حیث سیاسی، صداهای مختلف مردم شنیده شود؛ چه این مردم سکولار باشند چه مذهبی، چه سوسیالیست چه لیبرال. و گردش قدرت و تعامل فرهنگی در جامعه ایران برقرار باشد

اصلاح طلبان ابتدا بايد ظرفيت‌سنجي مي‌كردند

مشكل همين است كه ما مي‌خواهيم رييس‌جمهور را به فردي همه كاره بدل كنيم، در حالي كه يك رييس‌جمهور مي‌تواند با استفاده از مشاورانش خيلي كارها بكند. چرا ما فكر مي‌كنيم خاتمي بايد همه كاره مي‌بود؟ خاتمي بايد چند تا كار را خوب بلد مي‌بود و آنها را به درستي و به شكل كامل انجام مي‌داد