• صفحه اصلی
  • » جواد مجابی: هیچ فرد یا نهادی صلاحیت تصمیم گیری برای انتشار یا عدم انتشار اثری را ند...

» جواد مجابی، ممیزی

جواد مجابی: هیچ فرد یا نهادی صلاحیت تصمیم گیری برای انتشار یا عدم انتشار اثری را ندارد

غیرقابل چاپ معنی ندارد، یعنی یک نفر یا یک مجموعه، این صلاحیت را ندارد که اثری را غیرقابل چاپ اعلام کند و نباید به جای همه در مورد یک اثر قضاوت کنند. تنها مرجعی که صلاحیت این کار را دارد، افکار عمومی مردم است. تمام آثار باید منتشر شوند تا افکار عمومی مردم در درازمدت تکلیف آن اثر و مؤلفش را مشخص کند.