• صفحه اصلی
  • » رونمایی از لوح ثبت جهانی آیین پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در ابوموسی...

» جزیره ابوموسی

رونمایی از لوح ثبت جهانی آیین پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در ابوموسی

ایران در سال 1382 به عضویت کنوانسیون حفاظت از میراث معنوی یونسکو درآمد و در سال 1387 آیین‌های پهلوانی با شماره 9 به‌عنوان یکی از آیین‌های کهن ایرانی ثبت ملی شد، پس از آن با پیگیری‌های سازمان میراث‌فرهنگی و فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، آیین پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1389 در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید و لوح آن امسال به ایران ارسال شد.