• صفحه اصلی
  • » نیمی از پرونده‌های کیفری یزد امنیتی هستند...

» جرایم امنیتی

نیمی از پرونده‌های کیفری یزد امنیتی هستند

جرائم اکثر زندانیان استان مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن سرقت و جرائم مرتبط با تصادفات است.