• صفحه اصلی
  • » بازداشت علی میرزایی، فعال سیاسی آذربایجان غربی...

» جبهه مشارکت استان آذربایجان غربی

بازداشت علی میرزایی، فعال سیاسی آذربایجان غربی

مسئول حزب مشارکت استان آذربایجان غربی ظهر دیروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.