• صفحه اصلی
  • » چرا 7درصد جایگاه‌های CNG تعطیل است؟...

» جایگاه سی.ان.جی

چرا 7درصد جایگاه‌های CNG تعطیل است؟

از حدود دو هزار باب جایگاه سی.ان.جی در کشور حدود هفت درصد آنها به دلایل مختلف تعطیل شده است.