• صفحه اصلی
  • » وزیر اسبق بهداشت: در دولتهای نهم و دهم سلامت مردم به بازی گرفته شد...

» جامعه جراحان ایران

وزیر اسبق بهداشت: در دولتهای نهم و دهم سلامت مردم به بازی گرفته شد

رئیس جامعه جراحان ایران معتقد است که عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه سلامت، سیر نزولی داشته و بسیار منفی بوده است.