• صفحه اصلی
  • » ثبت 75 ازدواج دختران و پسران زیر ده سال...

» ثبت احوال

ثبت 75 ازدواج دختران و پسران زیر ده سال

ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود.

سازمان ثبت احوال كشور: 3 میلیون نفر در 10 سال به تهران مهاجرت کرده‌اند

استان تهران طی 10 سال گذشته میزبان 2میلیون و 983 هزار و 889 ایرانی بوده است که بیشترین آنها برای جست‌وجوی کار بهتر و 120هزار و 793 نفر دیگر نیز برای تحصیل وارد پایتخت شده‌اند.