» ثبت آثار باستانی در یونسکو

سبلان ثبت جهاني مي‌شود

9 موزه باستان شناسی در استان اردبيل وجود دارد.

ثبت بازار تبریز و بقعه صفی‌الدین اردبیلی در فهرست یونسکو

ثبت بنا و مکانی باستانی و یا طبیعی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو اعتباری برای صنعت توریسم یک کشور محسوب می شود و باعث جذب توریست بیشتری می شود.