• صفحه اصلی
  • » رازهای ناگفته دولتمردان احمدی نژاد...

» تیم احمدی نژاد

رازهای ناگفته دولتمردان احمدی نژاد

پس از اتمام دوره ریاست جمهوری روزهای سختی در انتظار دکتر محمود احمدی نژاد باشد. خیلی ها به حرف خواهند آمد و ناگفته ها را خواهند گفت دقیقا مثل بنی صدر که وقتی از کشور رفت تازه زبان بعضی ها در بیان مطالب مرتبط با او باز شد. شک ندارم که خیلی از اظهارات خصوصی ایشان و.. که جامعه از شنیدنشان به شگفت خواهد آمد توسط نزدیکانی که شاید دیگر در آن شرایط به او نزدیک نباشند! در سطح جامعه منتشر خواهد شد.َ

نوبت به تیم احمدی نژاد رسید؛ شش ماه حبس برای معلم انگلیسی مشایی و بقایی

در ادامه برخورد با تیم احمدی نژاد، آزاده اردکانی قزوینی رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.