• صفحه اصلی
  • » پشت پرده یک سوء قصد؛ دکتر معتمدی اطلاعات زیادی در مورد فروش مخابرات به سپاه داشت...

» توسعه اعتماد مبین

پشت پرده یک سوء قصد؛ دکتر معتمدی اطلاعات زیادی در مورد فروش مخابرات به سپاه داشت

مدیر عامل شرکت «توسعه اعتماد مبین»، یکی از سه شرکت خریدار بلوک حدود هشت هزار میلیارد تومانی مخابرات، وابسته به سپاه پاسداران نیز، آذرماه گذشته بر اثر گازگرفتگی و بطرز مشکوکی، در منزل خود جان باخت.