• صفحه اصلی
  • » افزایش دوبرابری قیمت تورهای خارجی+جدول قیمت...

» تور

افزایش دوبرابری قیمت تورهای خارجی+جدول قیمت

افزایش نرخ ارز در کشور طی چند ماه اخیر تاثیر مستقیمی روی نرخ تورهای گردشگری داخلی و خارجی گذاشته است به نحوی که تورهای خارجی از 6 ماه پیش تا کنون به دو برابر قیمت فروخته می‌شوند.

غولی که بیدار خواهد شد

در ايران حداقل حقوق ماهانه كارگران ، اندكي بيش از 300 هزار تومان است كه فقط برابر با 20 كيلو گوشت گوسفند است ، (‌هستند كسان بسياري كه از اين رقم هم كمتر مي گيرند ) در حالي كه دستمزد يك كارگر در آنجا حدوداً با قيمت 200 كيلو گوشت در كشورشان برابري مي كند ، يعني 10 برابر اختلاف . شايد گفته شود كه قيمت گوشت به تنهايي نمي تواند مبناي قضاوت باشد ولي مقايسه قيمت سه نياز اوليه يعني مسكن ، خوراك وپوشاك تقريباً ما را به همان نتيجه رهنمون مي كند .حال اين سوال پيش مي آيد كه چرا شاهد اين اتفاق هستيم ؟