• صفحه اصلی
  • » مرگ 462 مرد و 96 زن در تصادفات 5ماه تهران...

» تصادفات

مرگ 462 مرد و 96 زن در تصادفات 5ماه تهران

این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که تعداد کشته شدگان تصادف 553 نفر بوده است 9/0 درصد افزایش یافته است. از کل کشته شدگان تصادفات رانندگی در پنج ماه نخست امسال 462 نفر مرد و 96 نفر زن بوده است

موتورسواران و عابران 72 درصد قربانيان تصادفات پايتخت

رييس پليس راهور تهران بيشترين علت تامه تصادفات عابران پياده را عدم توجه به جلو و پس از آن با اختلافي حدود 60 درصد عدم رعايت حق تقدم عنوان كرد و گفت: در عين حال سهم تقصير عابران پياده در علت تامه تصادفات 9/8 درصد بوده است.