• صفحه اصلی
  • » برخی‌تخلفات سه‌ماهه پایانی دولت دهم به دستگاه قضایی ارجاع شد...

» تخلفات دولت دهم

برخی‌تخلفات سه‌ماهه پایانی دولت دهم به دستگاه قضایی ارجاع شد

معاون نظارت مجلس با اشاره به برخی از تخلفات دولت دهم در سه ماه پایانی عمرش گفت که بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی ارجاع شده است.