• صفحه اصلی
  • » امکان واردات دارو و مواد غذايي از طريق سوئيفت...

» تحریم های بانکی

امکان واردات دارو و مواد غذايي از طريق سوئيفت

در حالی که سوئیفت از اتحادیه اروپا خواستار لغو تحریم مای بانکی شده، اكبر كميجاني، معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح پشت پرده اخبار مربوط به لغو تحريم سوييفت در ايران گفت: در هفته‌هاي گذشته سوييفت با درخواست بانك خاورميانه براي ارتباط جهاني و واردات دارو و مواد غذايي موافقت كرده، زيرا هميشه تقاضاي بازنگري در تحريم سوييفت از سوي ايران مطرح بوده است.