• صفحه اصلی
  • » خواهر تاجیک به اقدام علیه نظام متهم شد...

» تاجیک

خواهر تاجیک به اقدام علیه نظام متهم شد

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار برای بار سوم در تاریخ 22 خرداد بازداشت شد و برخی اخبار از هتک حرمت وی در زندان حکایت داشت و به نظر می رسد انتشار این خبر باعث احضار خواهر این فعال حقوق بشر شده باشد.