• صفحه اصلی
  • » سردار طلایی: به پلیس چه ربطی دارد مردم چه بپوشند؟...

» بی حجابی

سردار طلایی: به پلیس چه ربطی دارد مردم چه بپوشند؟

طلایی با بیان اینکه پلیس به دنبال آن نیست که بگوید افراد چه لباسی بپوشند یا نپوشند، تاکید کرد: این نگاه درست نیست و نگاه سیاسی است به پلیس چه ارتباطی دارد که بگوید مردم چه لباسی بپوشد یا نپوشد و اگر ورود کرده برای این است که خلاف هنجار‌ها در جامعه عمل می‌شود و این وظیفه پلیس در تمام دنیاست در کشور ما نیز پلیس مجری و پاسدار قانون است.

استقرار مربیان حجاب در مدارس/ نهادینه کردن حجاب از کودکی

به منظور نهادینه کردن موضوع حجاب از کودکی، تربیت مربیان حجاب در مدارس در دستور کار مرکز زنان ریاست جمهوری قرار گرفت.