• صفحه اصلی
  • » اعتراض رئیس کمیسیون انرژی به بی‎اطلاعی مجلس از قراردادهای گازی...

» بی اطلاعی مجلس

اعتراض رئیس کمیسیون انرژی به بی‎اطلاعی مجلس از قراردادهای گازی

نماینده تهران می گوید:”توجیهات دولت قابل قبول نیست زیرا نمی توان با بیان این دیدگاه اصل مهم قانون اساسی را مورد بی توجهی قرار داد اگر این دلایل را بپذیریم، می توان برای سایر اصول قانون اساسی نیز دلایل خاص خود را مطرح کرد و از رعایت آن شانه خالی کرد.”