• صفحه اصلی
  • » محرومیت پنج ملیون نفر از روستاییان و عشایر از بیمه اجتماعی...

» بیمه روستایی

محرومیت پنج ملیون نفر از روستاییان و عشایر از بیمه اجتماعی

صندوق بیمه روستاییان و عشایر طی این سالها با سرپیچی از رای دیوان عدالت اداری، افراد بالای ۵۰ سال را بیمه نکرده است به طوری که ۵ میلیون روستایی و عشایر همچنان از حقوق قانونی خود محروم مانده اند.

شکست طرح بیمه روستاییان/ از پنج میلیون نفر 800 هزار بیمه شدند

حدود 40 تا 50 نوع بلا گریبانگیر کشورهای بلاخیز مانند ایران است که روستائیان بیشتر در خطر آسیب دیدن این بلایا قرار دارند و به همین علت است که قانونگذار آگاهانه خواستار آن بوده که در مقایسه با کارگران روستائیان را بیشتر تحت حمایت‌های بیمه‌ای قرار دهد.