• صفحه اصلی
  • » محمدرضا خاتمی: وقتی توان پاسخ منطقی به نقد را ندارند به دروغ رو می‌آورند...

» بیر کل حزب مشارکت

محمدرضا خاتمی: وقتی توان پاسخ منطقی به نقد را ندارند به دروغ رو می‌آورند

محمدرضا خاتمی گفت: ادعای رجانیوز و فارس کاملا دروغ است