• صفحه اصلی
  • » زیان انباشته در انتظار دولت بعدی...

» بودجه، هدفمندی یارانه ها

زیان انباشته در انتظار دولت بعدی

بودجه 92 در خوشبینانه ترین حالت، اگر نیمه دوم بهمن ماه به مجلس برود، با احتساب زمان بررسی و تشكیل جلسات كمیسیون تلفیق حداكثر 45 روز بعد، بودجه در صحن علنی مجلس آماده بررسی است.این بدان معناست كه احتمال تصویب بودجه 2 دوازدهم بسیار محتمل خواهد بود.تردیدی نیست كه بودجه 2 دوازدهم كار را برای دولت بعدی سخت تر خواهد كرد.زیرا عملا نیمه اول سال از دست رفته است.