• صفحه اصلی
  • » رفراندوم هسته ای در بلغارستان/ مردم درباره «حق مسلم» خود تصمیم می گیرند...

» بلغارستان

رفراندوم هسته ای در بلغارستان/ مردم درباره «حق مسلم» خود تصمیم می گیرند

برخلاف ایران که مردم از تصمیم گیری درباره برنامه هسته ای حاکمیت کنار گذاشته شده اند و حال آنکه باید پیامدهای فعالیت های هسته ای را متحمل شوند، در بسیاری از کشورهای جهان که در زمینه انرژی و سوخت هسته ای فعالیت دارند، تصمیم گیری درباره این موضوع سرنوشت ساز به مردم واگذار شده و از طریق رفراندوم نظر مستقیم مردم خواسته می شود. بلغارستان از جمله این کشورهاست.