• صفحه اصلی
  • » پاسخ رضا خاتمی به بشارتی: درباره امانت داری وزارت کشور در دوم خرداد ناگفته هایی دار...

» بشارتی

پاسخ رضا خاتمی به بشارتی: درباره امانت داری وزارت کشور در دوم خرداد ناگفته هایی داریم

خاتمی همچنین درباره امانت داری رای مردم در دوره وزارت کشور بشارتی در دوم خرداد واکنش نشان داد و نوشت: درباره امانت داری قابل تحسين شما در دوم خرداد پس از توصيه مكرر و مخفي و علني جناب آقاي هاشمي رفسنجاني مبني بر جلوگيري از تقلب، ناگفته هايي در باره شامگاه دوم خرداد وجود دارد كه انشاالله هيچ وقت نيازي به بازگو كردن آنها نباشد.