• صفحه اصلی
  • » واکنش بسیج دانشجویی به نامه علی مطهری: مصداق تشویش اذهان عمومی است...

» بسیج دانشجویی

واکنش بسیج دانشجویی به نامه علی مطهری: مصداق تشویش اذهان عمومی است

با گذشت روزها از افشای کارگذاری شنود در دفتر کار علی مطهری و در حالی که وزیر اطلاعات بارها بر اشراف نیروهای اطلاعاتی نه تنها در داخل بلکه در خارج از مرزها هم خبر داده بود، نه تنها خبری از عوامل کارگذاری شنود نشد، بلکه بسیج دانشجویی هم به دنبال مهدی کوچک زاده به منتقدان مطهری پیوست و حق شکایت از نماینده مجلس را برای خود محفوظ نگه داشته است.