• صفحه اصلی
  • » حسن سبحانی: هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست...

» برنامه های اقتصادی روحانی

حسن سبحانی: هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

وقتی دولت و کشور برنامه‌ای با اولویت‌های کم و تعداد کم ارائه کند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت کند. درست است که شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا کنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا کنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشکلات اجرا را کمتر می‌بینم تا فکر تدوین. کسانی که برنامه‌ریزی می‌کنند باید توسعه را بشناسند و تفکر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت کم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.

برنامه های اقتصادی دولت روحانی؛ تلاش برای کاهش تحریم ها و احیای سازمان مدیریت

حسن روحانی با اعتقادی که به نشاط مردم دارد، نهایت استفاده را خواهد کرد تا تحریمها را کاهش دهد، بنابراین می‌توانیم انتظار بهبود تحریم‌ها را داشته باشیم.