• صفحه اصلی
  • » بي‌قانوني دريافت كرايه خطوط اتوبوسرانی / جبران بدقولي‌هاي مسئولان از جيب مسافران...

» بدقولی مسئولان

بي‌قانوني دريافت كرايه خطوط اتوبوسرانی / جبران بدقولي‌هاي مسئولان از جيب مسافران

اتوبوسراني قادر به پرداخت ما‌به‌التفاوت 25 تا 300 تومان نبوده و شهرداري به كمك دولت ديگر اميدوار نيست،به نظر مي‌رسد شهرداري از راههاي ديگري مانند دريافت بليط‌ بيشتر از مردم به دنبال جبران اين مابه‌تفاوت باشد.