• صفحه اصلی
  • » محکومیت بدرالسادات مفیدی به شش سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی...

» بدرالسادات مفیدی

محکومیت بدرالسادات مفیدی به شش سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی

اتهامات بدرالسادات مفیدی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه روز سه شنبه هفته گذشته که به صورت غیرعلنی برگزار شد، توسط قاضی احمدزاده عنوان شده است.

پیام تبریک هدی آقایی به مادر زندانی اش بدرالسادات مفیدی به مناسبت روز زن

بدرالسادات مفیدی امروز در تماسی که از زندان با خانه داشت از وضع نامناسب بهداشتی بند زنان گلایه کرد اما روحیه خود و دیگر زندانیان سیاسی زن را همچنان خوب و مقاوم توصیف کرد.

آری این است سزای یک مادر و دختر مسلمانش

من که در اين صد روز نتوانسته ام او را ببينم. زيرا پاهايم توان بالا رفتن از پله های زندان را ندارد. هفته پيش پس از مدتها به من زنگ زد در حالی که صدايش می لرزيد و التماس دعا داشت. از آن روز تا به حال جز گريه و ناله چيزی ندارم اين است سزای من سادات و دختر مسلمانم که آخر عمر بجای عزت خودم و احترام او شاهد اسارت او و اندوه بی پايان باشم. تقاضا می کنم زودتر او را آزاد کنيد.