• صفحه اصلی
  • » کاندیدای ریاست جمهوری جبهه پایداری: انتخاب ما باز هم احمدی نژاد است...

» باقری لنکرانی

کاندیدای ریاست جمهوری جبهه پایداری: انتخاب ما باز هم احمدی نژاد است

لنکرانی که از سوی مصباح یزدی بعنوان کاندیدای جبهه پایداری معرفی شده است مدعی است که در سال 88 یک گروهی تصمیم گرفت به دلیل شکست در انتخابات با نظام معارضه کند و این نقطه تاریک از کارنامه کسی پاک شدنی نیست وکسانی که منافع ملی را به خاطر تمایلات شخصی خود زیر پا گذاشته‌اند از کارنامه سیاه‌شان از تاریخ ملت پاک نمی‌شود.