• صفحه اصلی
  • » هشدار نماینده بابل: باغداران شمالی در معرض ورشکستگی هستند...

» باغداران

هشدار نماینده بابل: باغداران شمالی در معرض ورشکستگی هستند

برنج کاری در استان‌های شمالی با پیچیدگی‌ها و اما و اگرهای بسیاری روبه روشده است. گاهی برای رسیدن به یک هدف پروسه طولانی لازم است اما در زمینه مشکل برنج این مساله وجود ندارد، یعنی به جرأت می‌توان گفت مشکل موکلین ما تنها با یک نشست با دولت حل شدنی است، اما باید به مطالبات آنها که کاملاً معقول و شدنی است، جامه عمل پوشاند.