• صفحه اصلی
  • » جمشید انصاری: برخی می‌خواهند به نام بازنشستگی سیاسی، رقبای خود را از صحنه حذف کنند...

» بازنشستگی سیاسی

جمشید انصاری: برخی می‌خواهند به نام بازنشستگی سیاسی، رقبای خود را از صحنه حذف کنند

حذف از عرصه سياست، در كشورهاي جهان سوم متداول است، به طوري كه افراد براي اين كه رقباي خود را راحت‌تر شكست دهند، سعي مي‌كنند آنها را از صحنه حذف كنند و اين موضوع ربطي به بازنشستگي سياسي كه يك تصميم ارادي توسط يك فعال عرصه سياست است، ندارد.

افروغ: سیاستمداری که مقبولیت مردمی نداشته باشد، خیلی زود کنار گذاشته می‌شود

ممكن است كسي جوان، فعال سياسي و درگير مسائل سياسي باشد؛ اما به دليل اين‌كه فكرش مطلوب و مقعول نيست، خيلي زود كنار گذاشته شود و فكر او منسوخ شود و بازنشسته به حساب آيد، پس سن ملاك نيست و بايد روي محتوا، مقبوليت و رضايت عامه از يك تفكر حساب باز كرد.