• صفحه اصلی
  • » بازنشستگی 60 امام جمعه؛آقای جنتی بازنشسته نمی شود...

» بازنشستگی امام جمعه

بازنشستگی 60 امام جمعه؛آقای جنتی بازنشسته نمی شود

تقوی در پاسخ به این سئوال که آیا آقای جنتی را نیز می خواهید جابجا کنید یا خیر، گفت: جنتی امام جمعه موقت تهران هستند که ما نصب و جابجایی در مورد ائمه جمعه موقت نداریم زیرا ائمه جمعه موقت را ائمه اصلی و دائمی انتخاب می کنند ضمن اینکه من تا کنون درخواست بازنشستگی آقای جنتی را نشنیده ام. ایشان قصد بازنشسته شدن ندارند.