• صفحه اصلی
  • » تجمع اعتراضی بازنشستگان اتوبوسرانی تهران در مقابل شورای شهر...

» بازنشستگان اتوبوسرانی تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان اتوبوسرانی تهران در مقابل شورای شهر

صبح امروز جمعی از بازنشستگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر به آنچه «محاسبه نشدن ده سال از سابقه بیمه‌شان» ذكر می‌كردند، اعتراض كردند.