• صفحه اصلی
  • » دو برابر شدن قیمت برخی از میوه‌ها به دلیل بی‌توجهی وزارت بازرگانی...

» بازرگانی

دو برابر شدن قیمت برخی از میوه‌ها به دلیل بی‌توجهی وزارت بازرگانی

واردکنندگان اصلی موز به کشور چهار نفر هستند که با احتساب واردکنندگان خرد این میوه، به 12 نفر هم می‌رسند که در چارچوب شرکت‌های حقوقی یا اشخاص حقیقی، فعالیت می‌کنند.

معاون وزیر بازرگانی: وضع فعلی روابط تجاری ایران با عراق شرم آور است

افقهی گفت:نقصان یک شرکت مدیریت صادرات برای از دست ندادن فضای کشورهای بازار خزر کاملا مشهود است و ایران حتی یک شرکت هلدینگ یا مدیریت صادرات در این کشور ندارد.